Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Trà Vinh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia hỗ trợ cung ứng hàng hóa (châm hàng) tại các quầy hàng của siêu thị theo yêu cầu của Giám đốc cửa hàng.
 • Quản lý giao hàng nhà cung cấp.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ thống siêu thị Big C tuyển dụng nhân viên quầy thịt cá tươi sống.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong siêu thị.
 • Kiểm soát thất thoát hàng hóa.
 • Đào tạo và phát triển, quản lý đội ngũ Giám sát, Nhân viên trưởng và Nhân viên.
 • Triển khai kế hoạch nhập hàng, bán hàng, các chương trình khuyến mãi.
 • Đào tạo và phát triển, quản lý đội ngũ Giám sát, Nhân viên trưởng và Nhân viên.
 • Triển khai kế hoạch nhập hàng, bán hàng, các chương trình khuyến mãi.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuân thủ các quy tắc trang trí của siêu thị.
 • 1,5 ngày nghỉ hàng tuần.
 • Đảm bảo luôn có các bảng biểu/ giá cả trong các khu vực hàng khuyến mại của cửa hàng.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
 • Cập nhật hàng tháng niên giám và cơ cấu tổ chức của siêu thị.
 • Lập báo cáo doanh số hàng ngày của siêu thị cho bộ phận kiểm soát quản lý.
 • Toàn thời gian cố định.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
 • Điều động & quản lý nhân viên của bộ phận tham gia hỗ trợ giao nhận/bán hàng/châm hàng tại của siêu thị theo yêu cầu từ Giám đốc cửa hàng.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Trà Vinh
 • Đảm bảo an toàn về con người cho siêu thị.
 • Đảm bảo an toàn về vật chất cho siêu thị.
 • Hỗ trợ Phụ trách an ninh phổ biến các quy định về an ninh đối với ửa hàng…

We have removed 7 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds