Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 32 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thích công việc bán hàng siêu thị.
 • Vệ sinh khu vực quầy, kệ nơi phụ trách bán hàng.
 • Sắp xếp hàng hóa, trưng bày quầy kệ.
 • Chào khách khi khách vào cửa hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thích công việc bán hàng siêu thị.
 • Vệ sinh khu vực quầy, kệ nơi phụ trách bán hàng.
 • Sắp xếp hàng hóa, trưng bày quầy kệ.
 • Chào khách khi khách vào cửa hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thích công việc bán hàng siêu thị.
 • Vệ sinh khu vực quầy, kệ nơi phụ trách bán hàng.
 • Sắp xếp hàng hóa, trưng bày quầy kệ.
 • Chào khách khi khách vào cửa hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích công việc bán hàng, có khả năng giao tiếp.
 • Vì thế, Fornix đã trở thành thương hiệu xe đạp hàng đầu Việt Nam và được hàng triệu khách hàng tin dùng.
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thích công việc bán hàng siêu thị.
 • Vệ sinh khu vực quầy, kệ nơi phụ trách bán hàng.
 • Sắp xếp hàng hóa, trưng bày quầy kệ.
 • Chào khách khi khách vào cửa hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, sở hữu hệ thống siêu thị VinMart, cửa hàng tiện ích/ siêu thị mini VinMart+, trung tâm điện máy VinPro, cửa hàng…
Thành phố Hồ Chí Minh
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích công việc bán hàng, có khả năng giao tiếp.
 • Vì thế, Fornix đã trở thành thương hiệu xe đạp hàng đầu Việt Nam và được hàng triệu khách hàng tin dùng.
Bình Thuận
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Với đội ngũ nhân viên cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật đến nay có hơn 50 nhân viên có trình độ và kiến thức vững vàng bước ra từ các tập đoàn, công ty lớn.
Bình Thuận
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Với đội ngũ nhân viên cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật đến nay có hơn 50 nhân viên có trình độ và kiến thức vững vàng bước ra từ các tập đoàn, công ty lớn.
Thành phố Hồ Chí Minh
2.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, sở hữu hệ thống siêu thị VinMart, cửa hàng tiện ích/ siêu thị mini VinMart+, trung tâm điện máy VinPro, cửa hàng…