Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 322 jobs
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH MULTI INTELLIGEN...
Hà Tĩnh
5.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hàng hóa của nhãn hàng trong kho của Siêu thị.
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm [Hà Tĩnh] Nhân Viên Thời Vụ Tết Trưng Bày Coca - Cola - Kênh…
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH MULTI INTELLIGEN...
Hậu Giang
5.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm [Hậu Giang] Nhân Viên Thời Vụ Tết Trưng Bày Coca - Cola - Kênh Siêu Thị trong ngành Bán Lẻ/Cửa Hàng, Tư Vấn Bán Hàng,…
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Ninh Thuận
 • Quản lý hàng hóa của nhãn hàng trong kho của Siêu thị.
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Giao Hàng(Shipper),Lao Động Phổ Thông Khác,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Đắk Lắk
 • Quản lý hàng hóa của nhãn hàng trong kho của Siêu thị.
 • Sắp xếp, trưng bày sản phẩm của nhãn hàng lên quầy kệ trong Siêu thị.
 • Có sức khỏe để sắp xếp hàng hóa.
Bình Dương
6.790.000 - VNĐ12.333.300 VNĐ một tháng
 • + Nhân viên bán hàng, kiểm hàng, sắp xếp hàng.
 • + Nhân viên kho, cập nhập sổ sách hàng hoá xuất nhập.
 • + Nhân viên thu ngân, tính tiền soát hoá đơn.
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Bình Định
 • Quản lý hàng hóa của nhãn hàng trong kho của Siêu thị.
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Sắp xếp, trưng bày sản phẩm của nhãn hàng lên quầy kệ trong Siêu…
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Bình Thuận
 • Quản lý hàng hóa của nhãn hàng trong kho của Siêu thị.
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Lao Động Phổ Thông Khác,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Có sức khỏe để sắp xếp hàng hóa.
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Bình Thuận
 • Quản lý hàng hóa của nhãn hàng trong kho của Siêu thị.
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Lao Động Phổ Thông Khác,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Có sức khỏe để sắp xếp hàng hóa.
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Hà Nam
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Lao Động Phổ Thông Khác,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Treo dán poster (nếu có) tại Cửa hàng.
 • Di chuyển giữa các Cửa hàng, Đại lý để:
CoopMart Đăng Tuyển
Bình Dương
17.000.000 - VNĐ19.000.000 VNĐ một năm
 • TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM CHÍNH THỨC TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART.
 • NV quầy bán hàng, chăm sóc khách hàng.
 • Co-opMart Đại siêu thị Co.opXtra Tân Phong.