Nhân Viên Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
Công Ty Tnhh Ls Metal Vina
Hải Phòng
 • Tài chính/ngân hàng/ Kế toán/kiểm toán.
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm.
Visco Việt Nam
Hải Phòng
 • Theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn.
 • Giao dịch với ngân hàng, theo dõi các tài khoản của công ty.
 • Theo dõi thời gian công nợ phải thu và đôn đốc khách hàng.
Công Ty Phân Phối Hàng Hóa Minh Anh
Hải Phòng
5.000 VNĐ một giờ
 • Admin xử lý trên hệ thống đơn bán hàng và doanh số của Nhân viên bán hàng.
 • Nhập số liệu hàng xuất, nhập hàng ngày.
 • CÔNG TY PHÂN PHỐI HÀNG HÓA MINH ANH.
Tnhh Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Gia Long
Hải Phòng
 • Quản lý thu – chi, quỹ tiền mặt, báo cáo hàng ngày, hàng tuần;
 • Chuẩn bị các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm như:
 • Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước:
Nhật Bản
Hải Phòng
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • \_Kiểm soát hàng tồn kho và chi phí sản xuất của dự án mới.
 • \_Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở công ty sản…
» Create your CV - It only takes a few seconds