Nhân Viên Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 273 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Sử dụng hóa chất, thuốc thử để kiểm tra chất lượng sản phẩm đang sản xuất.
 • Soạn thảo và ký kiểm tra tiêu chuẩn phân tích chất lượng,.
 • 6h sáng - 6 tối, ca 2:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • LàCông ty Nhật sản xuất linh kiện điện tử.
 • Sử dụng hóa chất, thuốc thử để kiểm tra chất lượng sản phẩm đang sản xuất.
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Ứng viên có kinh nghiệm thì lương cứng sẽ cao hơn.
 • Lương:8M gross (Cho ứng viên chưa có kinh nghiệm) + lương làm theo cao.
 • Làm việc ở nhà máy 1 (KCN VSIP II, P.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Ứng viên có kinh nghiệm thì lương cứng sẽ cao hơn.
 • Lương:8M gross (Cho ứng viên chưa có kinh nghiệm) + lương làm theo cao.
 • Làm việc ở nhà máy 1 (KCN VSIP II, P.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Phước
 • Kiểm tra hàng mẫu nhận từ trụ sở ở Nhật, sau đó sản xuất theo hàng mẫu.
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu.
 • Tham gia các cuộc họp.
 • ・Ăn trưa tại Công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Chăm sóc khách hàng hiện tại.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
 • Mở rộng khách hàng và sản phẩm mới.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer).
 • Chăm sóc khách hàng hiện tại.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
 • Mở rộng khách hàng và sản phẩm mới.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Cập nhật thông tin hàng về trên hệ thống.
 • Of experienced year: Có kinh nghiệm mua hàng từ 1 năm trở lên.
 • Đặt nguyên vật liệu, Nguyên phụ liệu.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Nghiên Cứu Thị Trường.
 • Chăm sóc khách hàng hiện tại.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Chăm sóc khách hàng hiện tại.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
 • Mở rộng khách hàng và sản phẩm mới.