Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 244 jobs
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Không yêu cầu kinh nghiệm (Ưu tiên có kinh nghiệm về call center, tư vấn bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng).
 • Chăm sóc khách hàng cũ.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Cà Mau +1 location
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • (Ưu tiên có kinh nghiệm về call center, tư vấn bán hàng, marketing, chăm sóc khách hàng).
 • Chăm sóc khách hàng cũ.
 • Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh +11 locations
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply to this job without a CV
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng.
 • Liên hệ cơ quan nhà nước, tổ dân phố, cơ quan nơi khách hàng đang làm việc hoặc người thân và gia đình khách hàng để được hỗ…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Lạng Sơn +9 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, tiếp thị, CSKH.
 • Giới thiệu và tư vấn gói dịch vụ cho khách hàng.
 • Thông báo đến khách hàng kết quả hồ sơ thẩm định.
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Cà Mau +3 locations
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…
CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON
Cà Mau +1 location
15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Báo cáo và phản hồi cho Trưởng Nhóm, Giám Sát, Trưởng Phòng và BGĐ các trường hợp…