Nhân Viên Bán Hàng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 117 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Gặp trực tiếp khách hàng, kiểm tra và nhận hồ sơ của khách hàng.
 • Hoàn tất và kiểm tra hồ sơ của khách hàng trước khi nộp thẩm định.
 • Chính sách hoa hồng hấp dẫn:
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt lịch hẹn với khách hàng để Bộ Phận Kinh Doanh trực tiếp gặp khách hàng ký kết hợp đồng.
 • TMR được cung cấp danh sách khách hàng tiềm năng để gọi điện, tư vấn…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt lịch hẹn với khách hàng để Bộ Phận Kinh Doanh trực tiếp gặp khách hàng ký kết hợp đồng.
 • TMR được cung cấp danh sách khách hàng tiềm năng để gọi điện, tư vấn…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum +7 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng là đối tác công ty khu vực Tỉnh Kon Tum, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng là đối tác công ty khu vực Tỉnh Kon Tum, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum +2 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng là đối tác công ty khu vực Tỉnh Kon Tum, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum +5 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng là đối tác công ty khu vực Tỉnh Kon Tum,xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum +1 location
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng là đối tác công ty khu vực tỉnh Kon Tum, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum +1 location
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng là đối tác công ty khu vực Tỉnh Kon Tum, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được xét làm nhân viên chính thức nếu hiệu quả công việc tốt.
 • Nhận danh sách khách hàng từ phía công ty, gọi điện thoại để khai thác thông tin và tư vấn cho…