Nhân Viên Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn, hỗ trợ tạo đơn hàng cho khách hàng.
 • Tìm hiểu nguyên nhân, sự cố, hướng khắc phục, giải pháp cho khách hàng.
 • But we are just getting started!
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Mỹ Tho
7.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Đặt hàng, nhập hàng, xuất hàng.
 • Kiểm kê , sắp xếp hàng hóa trong kho, lập báo cáo hàng tồn mỗi ngày.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Đặt hàng, nhập hàng, xuất hàng.
 • Kiểm kê , sắp xếp hàng hóa trong kho, lập báo cáo hàng tồn mỗi ngày.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Đặt hàng và nhận hàng hóa thông qua người quản lý trực tiếp.
 • Kiểm kê , sắp xếp hàng hóa trong kho, lập báo cáo hàng tồn mỗi ngày.
 • Thưởng 3 – 4 tháng lương /năm.
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Nghệ An
7.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Đặt hàng , nhận hàng, xuất hàng.
 • Kiểm kê , sắp xếp hàng hóa trong kho.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Tư vấn , giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Thủ Dầu Một
7.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Đặt hàng nhập hàng vào kho.
 • Kiểm kê , sắp xếp hàng hóa trong kho, lập báo cáo hàng tồn mỗi ngày.
 • Giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
 • Siêu thị Big C Bình Dương.
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Long An
7.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Đặt hàng, nhập hàng, xuất hàng.
 • Kiểm kê , sắp xếp hàng hóa trong kho, lập báo cáo hàng tồn mỗi ngày.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Thủ Dầu Một
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Tư vấn bán hàng cho khách hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hóa tại cửa hàng.
 • Kiểm tra hàng tồn , báo cáo cho quản lý.
 • Chế độ bảo hiểm đầy đủ :
 • Ca gãy hoặc ca xoay.
Công Ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligen...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, yêu thích công việc bán hàng.
 • Kiểm kê hàng trong kho, lập báo cáo hàng tồn mỗi ngày.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Công ty Bất động sản Thiên Minh Group
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Cập nhật kiến thức sản phẩm và nâng cao kỹ năng bán hàng.
 • Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.
 • Du lịch nước ngoài hàng năm.