Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3,605 jobs
DEEP C Industrial Zones
Hải Phòng
 • Sourcing & asking quotation, making contract / PO.
 • Follow up delivery status, settle related issues (quantity/ quality).
 • Make expense for advance/ payment.
DEEP C Industrial Zones
Hải Phòng
 • Preparing and analyzing monthly Dash Board, Sales reports, quarter management reports.
 • Cross-checking financial reports and data closely for discrepancies.
DEEP C Industrial Zones
Hải Phòng
 • Prepare profiles, documents related to land procedures (land compensation, land lease, land use right certificate issuance, etc.);
DEEP C Industrial Zones
Hải Phòng
 • Design task (PPM/ WO flow/ Coding for products, assets, ...).
 • Reports (Daily/ weekly/ monthly & on demand).
 • QN MCS system job including PR/PO & reporting.
Công Ty TNHH Kokuyo Việt Nam
Hải Phòng
 • Being in charge of following jobs at Hai Phong office:
 • Manage debts, receivable and payment accounts of branch, in-out activities of goods on accounting system.
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Develop, lead and execute purchasing strategies.
 • Manage and make plans for daily activities of the purchasing department.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH điện khí Wolong (Việt Nam)
Hải Phòng
 • Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành có liên quan.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến đón tiếp khách đến làm việc;
 • Theo quy chế công ty.
Công ty TNHH Cửa Việt
Hải Phòng
 • Ưu tiên những ứng viên nộp hồ sơ sớm.
 • Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
 • Đơn ứng tuyển có dán ảnh màu 4×6.
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận tại chính quyền địa phương (không quá…
Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Dato
Hải Phòng
 • Mời Ứng viên đăng nhập ứng tuyển trực tuyến hoặc qua điện thoại, email, ưu tiên Ứng viên ứng tuyển sớm.
 • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DATO.
Công Ty Cổ Phần Visco Việt Nam
Hải Phòng
 • Giao dịch với ngân hàng, theo dõi các tài khoản của công ty.
 • Theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn.
 • Theo dõi thời gian thanh toán công nợ phải trả và đề xuất thanh…