Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,807 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Đào tạo chính sách phúc lợi cho nhân viên mới và định kỳ.
 • Chào đón những ứng viên.
 • Hỗ trợ một số công việc hành chánh tổng vụ như xin giấy phép lao động, VISA…
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đào tạo chính sách phúc lợi cho nhân viên mới và định kỳ.
 • Chào đón những ứng viên.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động.
Việc làm tiếng Nhật
Đồng Nai
 • Chào đón những ứng viên.
 • Chưa nhiều kinh nghiệm nhưng vốn tiếng Nhật khá, bạn đang tìm kiếm cơ hội được rèn luyện trở thành một nhân viên đa nhiệm đa tài ở môi…
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Chào đón những ứng viên.
 • Chế độ phúc lợi tốt cho nhân viên, được rèn luyện năng lực chuyên môn trong môi trường làm việc có sự chuyên môn hóa cho từng bộ phận.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Chào đón những ứng viên.
 • + Là tổ chức mới với nhiều ưu đãi dành cho nhân tài.
 • + Mức đãi ngộ cao hơn ít nhất 10% so với thị trường nhân sự cùng ngành.
Việc làm tiếng Nhật
Vĩnh Phúc
 • Chào đón những ứng viên.
 • Đã đang đảm nhiệm công việc Nhân viên pháp chế, tuy nhiên môi trường làm việc hiện tại còn nhiều hạn chế, tìm kiếm 1 tập đoàn lớn nơi…
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Chào đón những ứng viên.
 • Chế độ phúc lợi tốt cho nhân viên, được rèn luyện năng lực chuyên môn trong môi trường làm việc có sự chuyên môn hóa cho từng bộ phận.
Việc làm tiếng Nhật
Hưng Yên
 • Chào đón những ứng viên.
 • Đảm nhiệm các công tác liên quan đến bảo hiểm xã hội của nhân viên, các công việc hành chính tổng vụ khác tại văn phòng.
Việc làm tiếng Nhật
Cần Thơ +1 location
 • Chào đón những ứng viên.
 • Trộn nguyên liệu và tạo hỗn hợp dựa trên công thức đã cho.
 • Nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới, phụ trách làm mẫu sản phẩm.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Đào tạo chính sách phúc lợi cho nhân viên mới và định kỳ.
 • Chào đón những ứng viên.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
 • Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động.