Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học tại trường – đang chờ xét tốt nghiệp, chờ bằng tốt nghiệp.
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp – ( Nộp bảng điểm hoặc giấy…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học tại trường – đang chờ xét tốt nghiệp, chờ bằng tốt nghiệp.
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp – ( Nộp bảng điểm hoặc giấy…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học tại trường – đang chờ xét tốt nghiệp, chờ bằng tốt nghiệp.
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp – ( Nộp bảng điểm hoặc giấy…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm đào tạo, kèm cặp và huấn luyện nhân viên.
 • Quản lý con dấu, nhân viên cất giữ & thực hiện việc đóng dấu và kiểm soát việc đóng dấu theo đúng quy…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm đào tạo, kèm cặp và huấn luyện nhân viên.
 • Quản lý con dấu, nhân viên cất giữ & thực hiện việc đóng dấu và kiểm soát việc đóng dấu theo đúng quy…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học tại trường – đang chờ xét tốt nghiệp, chờ bằng tốt nghiệp.
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp – ( Nộp bảng điểm hoặc giấy…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm đào tạo, kèm cặp và huấn luyện nhân viên.
 • Quản lý con dấu, nhân viên cất giữ & thực hiện việc đóng dấu và kiểm soát việc đóng dấu theo đúng quy…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học tại trường – đang chờ xét tốt nghiệp, chờ bằng tốt nghiệp.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm đào tạo, kèm cặp và huấn luyện nhân viên.
 • Quản lý con dấu, nhân viên cất giữ & thực hiện việc đóng dấu và kiểm soát việc đóng dấu theo đúng quy…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe, 4 ảnh 3x4.
 • Tư vấn và bán những sản phẩm dịch vụ cố định - di động của mạng Viettel qua tổng đàiViettel.