Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 750 jobs

Admin Assistant (General, Legal, Labor)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Other tasks assigned by manager.

System Engineer

 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • + C#, VB, SQL, .Net Framework.

Full-stack Web Developer

Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Hỗ trợ 100% cho nhân viên và 50% cho 2 thành viên gia đình.
 • Giải thưởng nhân viên xuất sắc hàng năm.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến…

Customer Support (support CRM system)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • CRM in logistic is preferred.

Software Engineer (Web App)

Easily apply
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Viết ứng dụng chạy trên web.

Software Engineer (Mobile)

Easily apply
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Viết ứng dụng chạy trên mobile.

Software QA Engineer (Manual)

Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Hỗ trợ 100% cho nhân viên và 50% cho 2 thành viên gia đình.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân…

Security QA Engineer (All levels)

Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Hỗ trợ 100% cho nhân viên và 50% cho 2 thành viên gia đình.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân…

Sales Manager

 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • 2、 Meeting planned sales goals.

Interpreter・Translator・Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Interpret for customers on studio.

Sales staff in Iron and Steel Department

Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • ・Japanese language like N3 is plus.

Trưởng ban Quản lý tòa nhà / Property Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng / đại học.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công…

Food factory management staff

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Monday – Friday (08:00 ~ 17:00).

Trợ lý Giám đốc

Easily apply
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Biên phiên dịch nội bộ.

Water analyst

Hải Phòng
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • AN HAI DISTRICT, HAI PHONG.