Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên kinh doanh dự án (Project Sales Engineer).
 • Bắt buộc ứng viên nam.
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực…
Đồng Nai
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • English B Level or higher.
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giải thưởng cho các nhân viên xuất sắc mỗi quý.
 • Giao tiếp tốt, có khả năng kết nối nhân viên người Nhật và Việt.
 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.
Easily apply
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Liên lạc qua mail, điện thoại;
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Bấm vào nút "Ứng tuyển" ở bên trên để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi file hồ sơ trực tiếp đến nhân viên phụ trách công việc.
 • Quản lý các loại hợp đồng.
» Create your CV - It only takes a few seconds