Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 283 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +1 location
 • Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của OE.
 • Kiểm tra chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan phải trả, phải thu…;
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +8 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Hà Nam , Huyện Lý Nhân.
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Phú Thọ +7 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +9 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Phú Yên +3 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +8 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +2 locations
10.000.000 VNĐ một năm
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập, xuất hàng hóa kho 34T Hoàng đạo thúy, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.
 • Đối soát công nợ viettel, CMC….
 • Gửi báo cáo doanh số bán hàng theo ngày, theo tuần,…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +2 locations
10.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
 • Thực hiện gọi điện chăm sóc và duy trì mối quan hệ với…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +9 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.