Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 254 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Hỗ trợ thêm GA hiện tại các công việc về nhân sự/ tổng vụ / admin.
 • Phụ trách các công việc kế toán nội bộ của công ty (công ty có sử dụng agency về kế toán nên…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Lương tháng 13 (lương cơ bản nhân 2).
 • Ưu tiên ứng viên biết lập trình máy CNC hoặc đã từng làm việc trong các công ty gia công chính xác Nhật.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương +1 location
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên QA.
 • Kiểm tra, giám sát quy trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất sản phẩm.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Kết hợp với tất cả các nhân viên để đảm bảo thời gian giao hàng.
 • Điều phối các hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh.
 • Quản lý chất lượng mua.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Hỗ trợ các công việc văn phòng liên quan đến task Nhân sự và Admin.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
 • Bảo hiểm theo Luật lao động Việt Nam.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Kết hợp với tất cả các nhân viên để đảm bảo thời gian giao hàng.
 • Công ty sản xuất của Nhật.
 • Điều phối các hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương +2 locations
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên QA.
 • Kiểm tra, giám sát quy trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất sản phẩm.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Khám sức khỏe định kì nhân viên 1 lần/năm.
 • 1 năm kinh nghiệm trở lên làm kỹ thuật viên.
 • Kiểm tra giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ hậu…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tiến hành các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty.
 • Quản Trị Nhân Sự (HR).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương +1 location
 • Công ty sản xuất của Nhật.
 • Chuẩn bị chứng từ cho việc xin C/O - chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
 • Chuẩn bị invoice, packing list cho lô hàng xuất khẩu.