Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Công Ty TNHH TP Thành Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ COOPMART.
  • Có hổ trợ xoay ca cho sinh viên.
  • Bán hàng trưng bày sẵn trong quầy hàng siêu thị, vệ sinh nơi quầy bán, tư vấn sản…
Công Ty TNHH TP Thành Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ COOPMART.
  • Có hổ trợ xoay ca cho sinh viên.
  • Bán hàng trưng bày sẵn trong quầy hàng siêu thị, vệ sinh nơi quầy bán, tư vấn sản…
Công Ty TNHH TP Thành Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ COOPMART.
  • Có hổ trợ xoay ca cho sinh viên.
  • Bán hàng trưng bày sẵn trong quầy hàng siêu thị, vệ sinh nơi quầy bán, tư vấn sản…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds