Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 35,506 jobs
Mỹ Phẩm Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo hàng hóa được thực hiện theo thủ tục,hướng dẫn và kiểm tra đúng, đủ hàng hóa với chứng từ.
 • Sắp xếp hàng hóa đúng loại hàng, chất xếp và lưu trữ tối ưu…
Công Ty TNHH Crew Investment
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn hàng, kê đơn hàng.
 • Kiểm đếm, xuất nhập hàng ra vào kho.
 • Kiểm kê hàng hóa định kỳ.
 • Sắp xếp hàng lên kệ.
 • Hỗ trợ tư vấn khách hàng tại store.
Công Ty TNHH RDM Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý chất lượng hàng may mặc.
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • 6.000.000 – 12.000.000 triệu đồng/ tháng (tùy theo năng lực thực tế, tay nghề và kinh nghiệm.
LIÊN DOANH PIL VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Issue OBL & D/O at Counter.
 • Calculate Demurrage / storage / detention charge.
 • Check the damaged container and quote the repairing cost to Customer.
SmartOSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Answer and transfer incoming calls.
 • Keep the appearance of the reception and meeting areas clean and tidy.
 • Manage, purchase, maintain equipment, stationery and…
HRchannels.com
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Recruitment Staff | Nhân Viên Tuyển Dụng (Sản Xuất, $500, LA6265).
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a Recruitment Staff…
Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Planning & executing daily/ weekly/ monthly transfer plan among plants and DCs to ensure highest customer service level & with cost effectiveness management .
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Coordinate and follow up pending order from Procurement Team.
 • Verify document & follow up customs clearance broker for Trading & Non-Trading goods.
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Môi Trường Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
 • Thực hiện đo đạc, lấy mẫu tại hiện trường (nếu thiếu nhân sự, ưu tiên nam).
 • Thưởng năng suất hoàn thành công việc.
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ứng viên vui lòng hoàn thiện Mẫu Đơn dự tuyển (không sửa format) và gửi lại dưới dạng excel.
 • Phối hợp với Phòng Kinh doanh/Phòng Khách hàng Doanh nghiệp/Phòng…