Nhân Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Làm việc cùng Nhân viên quản lý hồ sơ để theo dõi tốt hoạt động tại công trường.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án ngay khi có trường hợp vi phạm của nhân viên công ty…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Đánh giá công tác của nhân viên hàng tháng theo yêu cầu của công ty.
 • Làm việc với Phòng Kỹ thuật để quản lý “Chương trình huy động nhân vật lực cho công trường”…
CÔNG TY THANH BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG
Quận 7
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân viên bán hàng cách đây lúc 2020-02-07 20:10:01.
 • 7 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên bán hàng trong…
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Đánh giá công tác của nhân viên hàng tháng theo yêu cầu của công ty.
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
 • Báo cáo cho Quản lý Dự án.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Đánh giá công tác của nhân viên hàng tháng theo yêu cầu của công ty.
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý văn phòng.
 • Báo cáo cho Giám đốc.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống quản lý nguồn nhân lực để phát triển nhân viên cần thiết nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Liên lạc với nhân viên phòng ban khác để giải đáp các vấn đề về hồ sơ chứng từ.
 • Nhân viên quản lý hồ sơ công trường chịu trách nhiệm bảo đảm tất cả các hồ sơ …
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Đánh giá công tác của nhân viên hàng tháng theo yêu cầu của công ty.
 • Quản lý đội ngũ công nhân tại công trường.
 • Phòng ban & tuyến báo cáo:
 • Ban quản lý dự án.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Quận 7
12.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 13 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Biên Dịch Tài Liệu Tiếng Nhật trong…
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Quận 7
12.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 16 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Biên Dịch Tài Liệu Kỹ Thuật May Mặc…