Nhân Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 241 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Receive recruitment requisition from other sections and make plan to fulfill demands on time.
 • Find candidates, screen CV, contact and set up interview schedule.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ phòng nhân sự.
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR),Thư Ký.
 • Hỗ trợ thông phiên dịch từ Nhật sang Việt và ngược lại.
 • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR),Tuyển Dụng (HR).
 • Receive recruitment requisition from other sections and make plan to fulfill demands on time.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Work with Japanese boss closely.
 • Find new client and support old client.
 • Introduce company's product to Clients(Factory,Hotel, Restaurant,Building).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quà tặng sinh nhật nhân viên:
 • Tuyển dụng nhân viên chính thức và intern.
 • Giải thưởng cho nhân viên xuất sắc (MVP), team xuất sắc (MVT) mỗi quý.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đóng toàn bộ BHYT và BHXH, thuế thu nhập cá nhân.
 • Work together with overseas office, CS, Operation team.
 • Visiting customer for supporting sales team.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quà tặng sinh nhật nhân viên:
 • Tuyển dụng nhân viên chính thức và intern.
 • Giải thưởng cho nhân viên xuất sắc (MVP), team xuất sắc (MVT) mỗi quý.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đóng bảo hiểm full lương cho nhân viên.
 • Đóng BHXH full lương và ngoài ra công ty còn mua BH tai nạn 24h cho công nhân viên.
 • Bảo trì thiết bị máy móc.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quà tặng sinh nhật nhân viên:
 • Tuyển dụng nhân viên chính thức và intern.
 • Giải thưởng cho nhân viên xuất sắc (MVP), team xuất sắc (MVT) mỗi quý.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ bộ phận giao hàng kiểm tra tài liệu và nhập dữ liệu.
 • Thực hiện các hoạt động, thủ tục XNK, thông quan đúng hạn.
 • Thực hiện công việc thanh lý, tiêu hao.