Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 25,603 jobs
HRchannels.com
Hà Nội
 • Customer Service Staff | Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Nhật, $750, BH6848).
 • Our client is a foreign invested company, now looking for a Customer Service…
RGF HR Agent Vietnam
Hà Nội
 • Check Drawing for Metal working and estimate cost from drawing.
 • Make quotation and submit to Japan headquarter.
 • Estimates are based on internal standards.
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập vật tư theo chỉ đạo của Thủ kho.
 • Xuất kho theo chỉ đạo của Thủ kho.
 • Vào số liệu nhập, xuất kho vật tư.
 • Đối chiếu với kế toán công ty.
E.U.C
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt thiết bị.
 • Kiểm soát công tác vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt tiêu…
Hà Nội
 • Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh vùng và các bộ phận thuộc phòng kinh doanh điều phối các hoạt động nhằm đảm bảo thực thi chuẩn các kế hoạch, mục tiêu, chương trình…
Passion Investment
Hà Nội
 • Cần phải có JavaScript với nội dung này.
 • Các trường được đánh dấu *.
 • "A form with this value has already been submitted.","ninjaForms":
Hà Nội
 • Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ Khách Hàng Hà Nội Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ Khách Hàng Hà Nội.
 • Thực hiện công tác thẩm định thông tin tại nhà khách hàng theo khu vực…
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm chuyên môn.
 • Gọi điện thoại cho khách hàng nhắc khách hàng thanh toán trước hạn và hướng dẫn khách hàng phương thức thanh toán…
Hà Nội
 • FLC Holiday - Nhân viên hỗ trợ sự kiện.
 • TN Cao đẳng, đại học (có thể nhận sinh viên mới ra trường).
 • Theo dõi và lập báo cáo tình trạng khách hàng tham dự sự…
LUCKYBEST VIỆT NAM
Hà Nội
2.500.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên Bán hàng tiếp nhận thông tin =>> In vé =>> Ghi thông tin khách hàng vào mặt sau của vé =>> chụp ảnh gửi khách hàng.
 • Thực hiện công tác theo phân công.