Nhân Viên jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 129 jobs
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • HỆ THỐNG THỜI TRANG *NAM BANANA HOMME.
 • 172 QUÁN THÁNH - BA ĐÌNH - HÀ NỘI*.
 • Nắm rõ quy trình thanh toán và các thao tác làm việc với công cụ tính tiền.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • HỆ THỐNG THỜI TRANG *NAM BANANA HOME .
 • 172 QUÁN THÁNH - BA ĐÌNH - HÀ NỘI*.
 • Nắm rõ quy trình thanh toán và các thao tác làm việc với công cụ tính tiền.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty.
 • Tư vấn và bán hàng điện thoại di động, tivi Vsmart,..
 • Giải quyết những khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ nội bộ & được đào tạo phát triển năng lực cá nhân, có cơ hội thăng tiến.