Nhân Viên jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 87 jobs
DOJI
Hà Nội
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Toàn thời gian cố định.
 • KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ.
 • Theo dõi thị trường, cập nhật thông tin thị trường, đánh giá các sản…
DOJI
Hà Nội
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Phỏng vấn với Ban Lãnh đạo Tập đoàn (với các chức danh chuyên viên cao cấp, quản lý).
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Phỏng vấn với Ban Lãnh đạo Tập đoàn (với các chức danh…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí an ninh, bảo vệ, giám sát;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Gắn bó với Tập đoàn;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Cán bộ công nhân viên nhà máy.
 • Ưu tiên ứng viên ở gần nhà máy.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Tiếp nhận nhân sự và hội nhập nhân viên mới;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính nhân sự tại các công ty có…
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Tiếp nhận nhân sự và hội nhập nhân viên mới;
 • Cán bộ công nhân viên nhà máy.
 • Mảng công việc Nhân sự.
 • Quản lý dữ liệu và hồ sơ nhân sự:
 • Toàn thời gian cố định.