Nhân Viên jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 183 jobs
CE GROUP
Hà Nội
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Lập trình viên Java Web – Hà Nội (Từ $500 - $1000).
 • Support and resolve user’s requirement.
CE GROUP
Hà Nội
 • Lập Trình Viên Java (Fresher / Junior) – Hà Nội.
 • We are seeking talented and dedicated developers to work on outsourcing various e-commerce projects.
CE GROUP
Hà Nội
 • Lập Trình Viên Java (Fresher / Junior) – Hà Nội.
 • Design and develop Bootloaders (U-boot, BIOS), Linux device drivers and kernel services to support our state-of…
CE GROUP
Hà Nội
 • Lập Trình Viên Java (Fresher / Junior) – Hà Nội.
 • Bảo trì và phát triển dự án game mobile trên nền tảng libgdx, cocos2dx, cocos creator, unity… và build cho các…
CE GROUP
Hà Nội
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Bảo hiểm sức khỏe gói nâng cao cho nhân viên tại các bệnh viện hàng đầu.
 • Du lịch nước ngoài hằng năm.
CE GROUP
Hà Nội
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Lập trình viên Java Web – Hà Nội (Từ $500 - $1000).
 • Knowledge of Swift is a big plus.
CE GROUP
Hà Nội
 • Lập trình viên Front End.
 • This is an on-site position at Canadian office of one of the “Big Three” automakers in North America.
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
CE GROUP
Hà Nội
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH/TƯ VẤN VIÊN.
 • A broad knowledge of principles and best practices in (Channel Sales).
 • Excellent team and communication skills.
CE GROUP
Hà Nội
 • Xây dựng đề thi tuyển dụng các cấp bậc nhân viên.
 • Quản trị nhân sự, Luật, xã hội….
 • Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
CE GROUP
Hà Nội
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Cơ hội thăng tiến, bình đẳng, công bằng với tất cả các nhân viên có năng lực và tận tụy với công việc…