Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên jobs in Đồng Nai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
Đồng Nai
 • Nhân viên chưa có kinh nghiệm về BĐS sẽ được đào tạo theo tiêu chuẩn của công ty;
 • Có khả năng khai thác khách hàng, phát triển dữ liệu khách hàng cá nhân;

Chuyên Viên Đào Tạo ( Biên Hòa - Đồng Nai)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chế độ khen thưởng cá nhân, team;
 • Phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ.
 • Tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực tháng/quý/năm trình.

Chuyên Viên Phát Triển Dự Án ( Đồng Nai/ HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ cho vay cá nhân đối với CBNV;
 • Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV:
 • Sinh nhật, quà cho CBNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10;
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Giám Đốc Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập ngân sách nhân sự.
 • Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác…

Thư Ký Ban TGĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Soạn thảo các thông báo, công văn, biên bản, hợp đồng theo yêu cầu của…

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ ( Đồng Nai/ HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa +1 location
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn cho nhân viên các phòng ban về các vấn đề liên quan đến tuân thủ, rủi ro và kiểm soát.
 • Kiến nghị và soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình nâng cao…

Trưởng Phòng Thu Hồi Nợ ( Biên Hòa - Đồng Nai, HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thực hiện công tác quản lý, xử lý nợ có vấn đề nhằm hạn chế nợ có vấn đề…

Chuyên Viên Tài Chính ( Đồng Nai / HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa +1 location
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Chuyên Viên Tài Chính ( Đồng Nai / HCM) cách đây lúc 2020-05-15 00:40:01.
 • Quản lý công tác phát hành.

Chuyên Viên Marketing Dự Án, Event

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Biên Hòa
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và thế mạnh về hoạt động ATL Marketing trong lĩnh vực bất động sản.
 • Phụ trách toàn bộ công tác marketing ATL của dự án:

Trưởng Phòng Tài Chính (Đồng Nai, HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức, khích lệ và động viên nhân viên.
 • Quản lý nhân sự phòng TCKT.
 • Các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách nhà nước.

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ ( Biên Hòa - Đồng Nai)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (…

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Dự Án ( Đồng Nai/ HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ cho vay cá nhân đối với CBNV;
 • Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV:
 • Sinh nhật, quà cho CBNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10;
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Chuyên Viên Kinh Doanh (Biên Hòa, Nhơn Trạch Đồng Nai)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Chuyên Viên Kinh Doanh (Biên…

Trưởng Phòng Đào Tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý fan face nhân sự - đào tạo.
 • Triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo đầu vào, đào tạo kỹ năng mềm cho các nhân viên theo lộ trình đã được phê duyệt.

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ ( Đồng Nai, HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH ĐÔNG NA...
Đồng Nai
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quản lý, điều hành hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát Nội…

Get new jobs for this search by email