Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,853 jobs
Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng sắp xếp hàng, dọn dẹp cửa hàng, tổng hoá đơn cuối ngày.
 • Nam nữ tuổi trên 18, có CMND.
 • Làm theo ca 4 tiếng, 8 tiếng ( có thể làm 2 ca).
Công ty TNHH An Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Nhân Viên Bán Hàng Cho Cửa Hàng.
 • ✅ Vui Lòng Hotline trực tiếp :
 • Phụ việc bán hàng, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng sắp xếp hàng, dọn dẹp cửa hàng, tổng hoá đơn cuối ngày.
 • Nam nữ tuổi trên 18, có CMND.
 • Làm theo ca 4 tiếng, 8 tiếng ( có thể làm 2 ca).
Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng sắp xếp hàng, dọn dẹp cửa hàng, tổng hoá đơn cuối ngày.
 • Nam nữ tuổi trên 18, có CMND.
 • Làm theo ca 4 tiếng, 8 tiếng ( có thể làm 2 ca).
Công ty TNHH An An
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Bán hàng sắp xếp hàng, dọn dẹp cửa hàng, tổng hoá đơn cuối ngày.
 • Nam nữ tuổi trên 18, có CMND.
 • Làm theo ca 4 tiếng, 8 tiếng ( có thể làm 2 ca).
Công ty TNHH An Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Nhân Viên Bán Hàng Cho Cửa Hàng.
 • ✅ Vui Lòng Hotline trực tiếp :
 • Phụ việc bán hàng, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Công ty TNHH An Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Nhân Viên Bán Hàng Cho Cửa Hàng.
 • ✅ Vui Lòng Hotline trực tiếp :
 • Phụ việc bán hàng, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Công ty TNHH An Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Nhân Viên Bán Hàng Cho Cửa Hàng.
 • ✅ Vui Lòng Hotline trực tiếp :
 • Phụ việc bán hàng, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Công ty TNHH An Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
 • Nhân Viên Bán Hàng Cho Cửa Hàng.
 • ✅ Vui Lòng Hotline trực tiếp :
 • Phụ việc bán hàng, hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Vienmaytinh.com -Công ty Cổ Phần máy tính Viện
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyResponsive employer
 • Tìm kiếm kỹ thuật viên cho trungtam, săn tuyển sàn lọc.
 • Đào tạo kỷ năng giao tiếp, tư vấn KH.
 • Toàn thời gian, Bán thời gian, Thời vụ, Thực tập, Hợp đồng.