Nhân Viên jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,145 jobs
LEAP Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 06/03/2020
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • + Final-year students or fresh graduate in IT fields.
 • + Interested in AI field.
Pressure System Builders Vietnam (PSBV) Intern - T...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp.
 • Maintain good communication with the sales teams and all members…
Công Nghệ Thông Tin Mắt Bão 05/12/2019
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Coordinate with internal stakeholders (Marketing, Category, Campaign, CRM…) to schedule onsite visibility as per brand day packages (Normal day, Mega campaign,…
Localize Direct Việt Nam Intern - Thực tập sinh Ho...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp.
 • + Being familiar with Windows OS.
 • 200$ for full time internship.
Panasonic Vietnam Group Intern - Thực tập sinh Ha...
Hà Nội
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • Research and develop Artificial Intelligence (AI)/ Deep Learning/ Machine Learning applications for various…
Ulytan
Việt Nam
 • Đăng ký sinh viên tiếng Anh thực tập.
 • Tối thiểu phải là sinh viên năm thứ 03 hoặc 04 khoa tiếng Anh trở lên.
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Có máy tính xách tay.
LEAP Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 06/03/2020
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • + Final-year students or fresh graduate in IT fields.
 • + Have English communication skills.
Công Ty CP Thực Phẩm Sun Do
Bình Dương
 • Hỗ trợ làm hồ sơ bảo hiểm cho nhân viên.
 • Đang là sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành nhân sự/kinh tế,...
 • Yêu thích công việc nhân sự, tuyển dụng.
VNTRIP
Việt Nam
 • Có cơ hội cao trở thành nhân viên chính thức.
 • Tham gia vào quá trình phát triển hệ thống, đọc và phân tích tài liệu yêu cầu.
 • Yêu thích công việc test.
G&h Management Services
Hà Nội
 • Giáo dục/đào tạo/ Hành chính/nhân sự.
 • Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn và phát triển con người cùng tổ chức.
 • Việc làm đã hết hạn.