Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 241 jobs

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm chưa có.
 • Công ty CP Armephaco đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn (nếu cần).

Nhân viên văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ECO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần dược eco đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nhân viên mới chưa thạo việc sẽ được đào tạo.

Nhân viên Văn phòng

CÔNG TY TNHH BẢO PHƯƠNG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạotrước khi làm việc.
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty TNHH Bảo Phương đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình…

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN TAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạotrước khi làm việc.
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần Nhân Tâm đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình…

Nhân viên Văn phòng

CÔNG TY TNHH HOANG DUC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạotrước khi làm việc.
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • TNHH Hoàng Đức đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm…

nhân viên văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Lịch sự, thái độ tốt.

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM SEN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tâm Sen đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nhanh nhẹn và tỉ mỉ trong công việc.

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo.
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP Hóa dầu MeKong đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LAFON VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần dược phẩm Lafon Việt Nam đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

nhân viên văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC SAO ĐỎ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần y dược Sao Đỏ đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn (nếu cần).