Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 114 jobs

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN QH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty Cổ Phần QH Pharma đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ thời gian những nhân viên có con nhỏ.

Nhân Viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó và thật thà.

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 PHARBACO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 – PHARBACO đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Kĩ năng tỉ mỉ, cẩn thận.

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BÁCH PHARMA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Bách Pharma đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Cập nhật số liệu của kho.

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận khách hàng ( nếu cần).

nhân viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC SAO ĐỎ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần y dược Sao Đỏ đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận khách hàng ( nếu cần).

nhân viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Cập nhật số liệu của kho.

Nhân viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BÁCH VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ Bách Việt đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận kháchhàng ( nếu cần).

Nhân viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận kháchhàng ( nếu cần).

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA LINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hoa Linh đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Cv trao đổi cụ thể hơn khi pv.

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA NGUYỄN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty Cổ phần Gia Nguyễn đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng.

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH AN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty Cổ Phần Vĩnh An đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ thời gian những nhân viên có con nhỏ.

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công Ty Cổ Phần Hoa Việt đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quản lý nhập xuất của hàng hóa.

nhân viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRÚC TÂM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Trúc Tâm đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó và thật thà.

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN VMC HOLDINGS GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm chưa có.
 • Công Ty Cổ Phần VMC Holdings Group đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nhập hàng và xuất hàng tại kho theo yêu cầu.