Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bắc Ninh (undo) WISTRON NEWEB CORPORATION (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
WISTRON NEWEB CORPORATION
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • WISTRON NEWEB CORPORATION (WNC) đang cần tuyển nhân sự.
 • 2.Có 3 năm kinh nghiệm.
 • 3.Kinh nghiệm đối ứng với cơ quan chính phủ.
 • 2.Quản lý tiền mặt và chuyển khoản.
WISTRON NEWEB CORPORATION
Bắc Ninh
 • Wistron NeWeb Corporation đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
WISTRON NEWEB CORPORATION
Bắc Ninh
 • WISTRON NEWEB CORPORATION (WNC) đang cần tuyển nhân sự.
 • kinh nghiệm mua hàng từ 1 năm trở lên.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
WISTRON NEWEB CORPORATION
Bắc Ninh
 • Wistron NeWeb Corporation đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 năm.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
WISTRON NEWEB CORPORATION
Bắc Ninh
 • Wistron NeWeb Corporation đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 năm.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
WISTRON NEWEB CORPORATION
Bắc Ninh
 • Wistron NeWeb Corporation đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 năm.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
WISTRON NEWEB CORPORATION
Bắc Ninh
 • Wistron NeWeb Corporation đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5 năm.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
WISTRON NEWEB CORPORATION
Bắc Ninh
 • Wistron NeWeb Corporation đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 năm.
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
WISTRON NEWEB CORPORATION
Bắc Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • WISTRON NEWEB CORPORATION (WNC) đang cần tuyển nhân sự.
 • kinh nghiệm sản xuất và thử nghiệm Netcom, WIFI, RF và các sản phẩm liên quan khác trong hơn 2 năm.
» Create your CV - It only takes a few seconds