Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 225 jobs

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Không có tiền án, tiền sự.
 • Toàn thời gian cố định.

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tham gia hoạch định nguồn nhân lực/ xây dựng định biên nhân sự,…

Trưởng Phòng Đối Tác Nhân Sự (HRBP Manager)

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có kiến thức về quản trị nhân sự như:
 • Phép năm theo luật định;

Chuyên Viên Nhân Sự

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có kiến thức về quản trị nhân sự như:
 • Phép năm theo luật định;

Chuyên Viên / Nhân Viên Marketing

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nhân Viên Lưu Trữ Phòng Pháp Chế (Ưu Tiên Ứng Viên Tốt Nghiệ...

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nhân Viên Lễ Tân Tòa Nhà

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .

Chuyên Viên Quản Lý Dự Án

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nhân Viên Lễ Tân

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nhân Viên Thư Ký (Nhập Dữ Liệu Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằ...

TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong công tác tổng hợp và lưu trữ…

Get new jobs for this search by email