Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

NAM NỮ LDPT LẮP RÁP ĐIỆN TỬ QUẬN 9

PHÒNG NHÂN SỰ STARS
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • NHẬN NAM / NỮ-XĂM/TOMBOY KHÔNG CẦN BẲNG CẤP.
  • \_ Xét thưởng nhân viên xuất sắc hàng quý.
  • PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP TẠI CTY - KHÔNG MẤT BẤT KÌ CHI PHÍ NÀO .

TUYỂN NAM NỮ CÔNG NHÂN LDPT LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ QUẬN 9

PHÒNG NHÂN SỰ STARS
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • NHẬN NAM / NỮ-XĂM/TOMBOY KHÔNG CẦN BẲNG CẤP.
  • \_ Xét thưởng nhân viên xuất sắc hàng quý.
  • PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP TẠI CTY - KHÔNG MẤT BẤT KÌ CHI PHÍ NÀO .

TUYỂN NAM NỮ LDPT LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ KHU CÔNG NGHỆ CA...

PHÒNG NHÂN SỰ STARS
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • NHẬN NAM / NỮ-XĂM/TOMBOY KHÔNG CẦN BẲNG CẤP.
  • \_ Xét thưởng nhân viên xuất sắc hàng quý.
  • PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP TẠI CTY - KHÔNG MẤT BẤT KÌ CHI PHÍ NÀO .

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds