Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs
OCEAN EDU VIỆT NAM
Nghệ An
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • 9.000.000 - 11.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm:
 • Ocean Edu Việt Nam đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • 9.000.000 - 11.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm:
 • Ocean Edu Việt Nam đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • 9.000.000 - 11.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm:
 • Ocean Edu Việt Nam đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • 9.000.000 - 11.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm:
 • Ocean Edu Việt Nam đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • 9.000.000 - 11.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm:
 • Ocean Edu Việt Nam đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • 9.000.000 - 11.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm:
 • Ocean Edu Việt Nam đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
OCEAN EDU VIỆT NAM
Hải Dương
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • 9.000.000 - 11.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm:
 • Ocean Edu Việt Nam đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
» Create your CV - It only takes a few seconds