Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 179 jobs
DOJI
Hà Nội
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch & hiệu quả kinh doanh của các Đơn vị theo sự phân công của Trưởng…
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Quản lý lao động, hợp đồng lao động, ngân sách nhân sự hiệu quả;
 • Theo dõi và báo cáo biến động nhân sự định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo…
DOJI
Cần Thơ
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Tiếp nhận nhân sự và hội nhập nhân viên mới;
 • Nhân sự tối thiểu 200 CBNV;
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính nhân sự…
DOJI
Nghệ An
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Quản lý lao động, hợp đồng lao động, ngân sách nhân sự hiệu quả;
 • Theo dõi và báo cáo biến động nhân sự định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo…
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.
 • Gắn bó với Tập đoàn;
DOJI
Cần Thơ
Easily apply
 • kinh nghiệm quản lý nhóm nhân viên trên 20 nhân sự.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc chi nhánh/Giám đốc phòng giao…
DOJI
Cần Thơ
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Hồ sơ không đạt yêu cầu vui lòng không hoàn trả.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công tác kinh doanh, quản lý hoàng hóa tại các…
DOJI
Quảng Ninh
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán, thủ quỹ, thu ngân.
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Cần Thơ
Easily apply
 • kinh nghiệm quản lý nhóm nhân viên trên 20 nhân sự.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý bán lẻ trên 10 điểm bán hàng;
 • Toàn thời gian cố định.
DOJI
Quảng Bình
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí thủ quỹ tại các doanh nghiệp lớn, quy mô trên 500 CBNV.
 • 2/Năng lực, phẩm chất cần có.