Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs

công nhân gia công kết cấu nhà xưởng cần người ăn ở

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm.
 • Lh 0 9 8 2 8 4 6 8 9 4 nhân sự.
 • Mô tả công việc - Làm việc về gia công kết cấu nhà…

công nhân gia công thợ lắp dựng kết cấu

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Bắc Ninh
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lh 0 9 8 7 4 1 8 9 3 7 phòng nhân sự.
 • Công nhân gia công tôn công nghiệp, lương từ 10-15 triệu nuôi ăn ở, cần người ăn ở tại cty.
 • Nuôi ăn ở toàn bộ.

công nhân gia công tôn công nghiệp nuôi ăn ở

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị sản xuất.
 • Tham gia đầy đủ các chương trình phổ biến kinh nghiệm, đào tạo nâng cao tay nghề của Tổ,…

công nhân gia công hoặc lắp dựng kết cấu nuôi ăn ở

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Sơn La
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị sản xuất.
 • Tham gia đầy đủ các chương trình phổ biến kinh nghiệm, đào tạo nâng cao tay nghề của Tổ,…

công nhân hàn cắt mài trà đính gá kết cấu nuôi ăn ở

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Thái Nguyên
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • 0 9 8 7 4 1 8 9 3 7 phòng nhân sự ( không, chin, tám, bảy, bốn, một, tám, chin, ba, bảy )*.
 • Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

công nhân lắp dựng gia công kết cấu nuôi ăn ở

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Không yêu cầu bằng cấp.
 • Tham gia hỗ trợ các Bộ phận khác khi cần thiết.
 • Đào tạo, kèm cặp nhân viên mới đáp ứng được công việc (nếu có…

công nhân gia công cơ khí kết cấu nuôi ăn ở

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công nhân cơ khí gia công kết cấu thép, kết cấu nhà xưởng, lương từ 9-15 triệu nuôi ăn ở miễn phí ngày 3 bữa lh 09 87 41 89 37 phòng nhân sự ( không, chin, tám,…

thợ hàn cắt kết cấu thợ phụ nuôi ăn ở

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lh 09 87 41 89 37 phòng nhân sự.*.
 • Thưởng, đãi ngộ tương xứng với năng lực, kinh nghiệm.
 • Công nhân sản xuất gia công tôn, lương từ 10-15 triệu nuôi ăn ở, cần…

công nhân gia công tôn công nghiệp cần người ăn ở tại chỗ

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
 • Lh 09 87 41 89 37 phòng nhân sự.
 • Thông tin thêm 0 9 8 7 4 1 8 9 3 7 phòng nhân sự.
 • Sản xuất tôn trên dây chuyền hiện đại.

công nhân thi công nhân kết cấu nuôi ăn ở

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Thanh Hóa
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm.
 • Lh 0 9 8 2 8 4 6 8 9 4 nhân sự.
 • Mô tả công việc - Làm việc về gia công kết cấu nhà…