Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

TUYỂN NHÂN VIÊN SALE ONLINE KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm:
 • + Chấp nhận đào tạo cho ứng viên chưa có kinh nghiệm.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Lập kế hoạch tuần, tháng.

TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC NHÀ SÁCH KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm:
 • Chưa có kinh nghiệm hoặc đã có kinh nghiệm.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Được đào tạo khi làm việc.

TUYỂN THƯ KI KINH DOANH KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Du lịch định kỳ hàng năm,công ty có lương Nhân đạo.
 • Khả năng làm việc độc lập.

NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm:
 • Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm làm việc.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • Phát triển thị trường mới.

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Du lịch định kỳ hàng năm,công ty có lương Nhân đạo.
 • Khả năng làm việc độc lập.

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Nhà Phân Phối không cầ...

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm:
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Du lịch định kỳ hàng năm,công ty có lương Nhân đạo.
 • Khả năng làm việc độc lập.

TUYỂN NAM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NHÀ SÁCH KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Không yêu cầu kinh nghiệm:
 • Chưa có kinh nghiệm hoặc đã có kinh nghiệm.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Được đào tạo khi làm việc.

TUYỂN NAM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm:
 • Chưa có kinh nghiệm hoặc đã có kinh nghiệm.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • + Được đào tạo khi làm việc.

TUYỂN KẾ TOÁN BÁN HÀNG KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm:
 • Lên kế hoạch kinh doanh trong tuần.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • Biết xử lý và lắng nghe ý kiến khách hàng.

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH SALE ONLINE KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm:
 • Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm làm việc.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khoẻ.
 • Lập kế hoạch tuần, tháng.