Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 99 jobs
CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
23.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • 23,000,000 - 35,000,000 Vnd Kinh nghiệm:
 • 2 năm kinh nghiệm biên phiên dịch.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 5 năm.
 • Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam đang cần tuyển nhân…
CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 5 năm.
 • Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Insurances relate to Vietnamese law.
CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5 - 10 năm.
 • Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7:30 - 16:50, Shuttle bus, pick up location:
CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • kinh nghiệm làm việc với công ty mẹ ở Nhật Bản.
 • (1) Điều kiện làm việc.
CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 8 - 10 năm.
 • Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Follow up ware house operation.
CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
13.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 5 năm.
 • Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Sử dụng phương tiện cá nhân.
CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
23.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • 2 năm kinh nghiệm biên phiên dịch.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 5 năm.
 • Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • 10,000,000 - 15,000,000 Vnd Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 - 4 năm.
 • Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 5.000 - 10.000 Usd Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 7 năm.
 • Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
CÔNG TY TNHH REERACOEN VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ24.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 5 năm.
 • Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Quận 3…