Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 251 jobs

Nhân Viên Hành Hính/ Nhân Sự (Hợp Đồng & Bảo Hiểm)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm trung cấp - nghề.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tiếng Anh giao tiếp trung cấp.

[HCM]

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuy nhiên vẫn chấp nhận các ứng viên khôngkinh nghiệm về HFT mà có kinh nghiệm trading.
 • Yêu cầu kinh nghiệm đại học.
 • 13th month salary & performance review.

Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nhận và xử lý các đơn hàng từ Khách hàng.

Admin (500-750$)/HCM

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Sắp xếp xe hơi hoặc taxi (nếu có).

[Quận 3] Kế Toán

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Giải MVP hằng năm cho nhân viên xuất sắc.

Nhân Viên Logistics

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Chỉ đạo và phân công nhân sự.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 5 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[Quận 3] Nhân Viên Quảng Cáo

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu bằng cấp & kinh nghiệm.
 • Yêu cầu kinh nghiệm trung cấp - nghề.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên Bộ Phận Quảng Cáo (Japanese Speaking)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu bằng cấp & kinh nghiệm.
 • Yêu cầu kinh nghiệm trung cấp - nghề.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Horeca/ HCM

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó, không ngại đi thị trường.

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Ko yêu cầu kinh nghiệm.
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Digital Marketing Specialist (Remote)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm đại học.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Prior remote work experience is preferred.

Nhân Viên Logistic

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Các công việc khác do cấp trên giao.

[HCM] Game 3D Animation Artist

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm đại học.
 • kinh nghiệm phát triển Procedural Modeling.
 • kinh nghiệm thiết kế Particles Effects.
 • kinh nghiệm thiết kế Low và High Poly.

Game Designer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
23.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • ➢ Quận 1 (Hồ Chí Minh).

[Quận 1] Nhân Viên Thiết Kế

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một năm
 • Có 1 năm kinh nghiệm thiết kế.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email