Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Nhân Viên Kế Hoạch

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • 7 - 10 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình…

[Bình Dương] Nhân Viên Quản Lý Ca Bộ Phận Ép Nhựa

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 8 - 10 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 5 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • 8 - 12 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

GA STAFF/ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
 • 8 - 10 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 3 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
17.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • 17 - 20 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • 8 - 9 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[Bình Dương] Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
18.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • 18 - 20 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5 - 6 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình…

[Tân Uyên, Bình Dương] Biên Phiên Dịch Kiêm Tổng Vụ

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
11.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • 11 - 12 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[Tân Uyên] Biên Phiên Dịch Kiêm Tổng Vụ Tiếng Nhật

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
11.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một năm
 • 11 - 13 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[KCN Mỹ Phước 3] Thông Dịch Viên Tiếng Nhật N2 [MH]

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm.
 • 12 Triệu - 15 Triệu Kinh nghiệm:
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên.
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WACONTRE đang cần tuyển 1 nhân sự với…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email