Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 8 - 10 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 - 4 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan [MH]

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 năm.
 • 7 Triệu - 10 Triệu Kinh nghiệm:
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WACONTRE đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:

[Biên Hòa] Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn [MH]

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm.
 • 15 Triệu - 20 Triệu Kinh nghiệm:
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WACONTRE đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:

[Long Thành] Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • 8 - 9 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 - 4 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[KCN Long Đức, Đồng Nai] Nhân viên thủ tục hải quan ~ 10 tr...

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 năm.
 • 7 Triệu - 10 Triệu Kinh nghiệm:
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WACONTRE đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:

[Đồng Nai] Lập Trình Viên IT

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
11.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • 11 - 15 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm dưới 1 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[Đồng Nai] IT Developer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
11.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • 11 - 16 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm dưới 1 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[Nhơn Trạch] Trợ LÝ Tiếng Nhật (Mảng Thu Mua)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
16.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • 16 - 23 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 3 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[Nhơn Trạch] IT Developer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • 10 - 11 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm dưới 1 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[Đồng Nai] Trợ Lý Thu Mua Tiếng Nhật

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • 12 - 23 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 5 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Lập Trình Viên IT

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • 10 - 12 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm dưới 1 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

IT Developer (.NET, C#)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • 10 - 15 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • kinh nghiệm VBE, .NET, C#,, SQL,...
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển…

[ Nhơn Trạch] Giáo Viên Tiếng Nhật

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một năm
 • 10 - 14 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • kinh nghiệm giảng dạy hoặc nếu ko có kinh nghiệm thì có thể tự tin đứng lớp.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.

[Nhơn Trạch] Trợ Lý Tiếng Nhật ( Mảng Thu Mua)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
14.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • 14 - 20 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • kinh nghiệm ở mảng thu mua.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Phiên Dịch Tiếng Nhật

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Đồng Nai
12.000.000 VNĐ một năm
 • Đến 12 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 5 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email