Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 43 jobs

[Đà Nẵng] Nhân Viên Tester

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • 9 - 12 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[Đà Nẵng] Ruby On Rails Developer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • ➢ Hải Châu Đà Nẵng, Việt Nam (Đà Nẵng).

Android Developer (Kotlin)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • ➢ Hải Châu Đà Nẵng, Việt Nam (Đà Nẵng).

[Đà Nẵng] - Japanese Software Tester

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
14.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • 14 - 23 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm dưới 1 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Java Developer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 - 4 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Experience with basic, detail design.

Kỹ Sư Cầu Nối

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • ➢ Hải Châu Đà Nẵng, Việt Nam (Đà Nẵng).

Kỹ Sư Cầu Nối (BRSE)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
35.000.000 - VNĐ57.000.000 VNĐ một năm
 • 2~3 năm kinh nghiệm BrSE.
 • Yêu cầu kinh nghiệm trung cấp - nghề.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

[Đà Nẵng] Nhên Viên Tiếng Nhật

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • 9 - 12 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Ruby Developer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • ➢ Hải Châu Đà Nẵng, Việt Nam (Đà Nẵng).

[Hải Châu, Đn] PHP Developer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 - 5 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 03+ years experience coding in PHP.

[Đà Nẵng] PHP Developer

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 - 5 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 03+ years experience coding in PHP.

Japanese Software Tester

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
13.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • 13 - 20 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm dưới 1 năm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

Hải Châu

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
23.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • ➢ Hải Châu Đà Nẵng, Việt Nam (Đà Nẵng).

BrSE (N1 hoặc N2)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • ➢ Hải Châu Đà Nẵng, Việt Nam (Đà Nẵng).

[Đà Nẵng] PHP Developer (Lavarel)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Ðà Nẵng
 • Yêu cầu kinh nghiệm cao đẳng.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • ➢ Hải Châu Đà Nẵng, Việt Nam (Đà Nẵng).

Get new jobs for this search by email