Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

[Hà Nội] Quản Lý Dự Án IT

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Hà Nội
23.000.000 - VNĐ46.000.000 VNĐ một tháng
  • Kinh nghiệm vị trí tương đương:
  • Kinh nghiệm quản lý dự án IT:
  • Yêu cầu kinh nghiệm trung cấp - nghề.
  • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự…

[HCM] QUẢN LÝ DỰ ÁN (IT)

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
  • Yêu cầu kinh nghiệm đại học.
  • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • Từ 3 năm kinh nghiệm quản lý dự án trở lên.

[Hà Nội] Quản Lý Dự Án/Kỹ Sư Cầu Nối

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
  • Kinh nghiệm quản lý dự án IT:
  • Yêu cầu kinh nghiệm 2 - 3 năm.
  • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email