Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 87 jobs
CÔNG TY TNHH MATXI CORP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách lưu trữ hồ sơ nhân sự, thông tin nhân sự;
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Công Ty TNHH Matxi Corp đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH MATXI CORP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trên 01 năm kinh nghiệm trong ngành tổ chức sự kiện.
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Điều phối quản lý trước, trong và sau sự kiện.
CÔNG TY TNHH MATXI CORP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trên 01 năm kinh nghiệm trong ngành tổ chức sự kiện.
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Điều phối quản lý trước, trong và sau sự kiện.
CÔNG TY TNHH MATXI CORP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở các vị trí admin văn phòng, kế toán, nhân sự.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty TNHH Matxi Corp đang cần tuyển nhân sự với hình…
CÔNG TY TNHH MATXI CORP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty TNHH Matxi Corp đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • kinh nghiệm content cơ bản, sẽ được đào tạo.
CÔNG TY TNHH MATXI CORP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH MATXI CORP đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 - 4 năm.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Senior Administrative Officer…
CÔNG TY TNHH MATXI CORP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Công Ty TNHH Matxi Corp đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành quản trị nhân lực…
CÔNG TY TNHH MATXI CORP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2 năm.
 • CÔNG TY TNHH MATXI CORP đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • kinh nghiệm làm việc 2 năm vị trí truyền thông, thương hiệu…
CÔNG TY TNHH MATXI CORP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Công Ty TNHH Matxi Corp đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2-5 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY TNHH MATXI CORP
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty TNHH Matxi Corp đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • kinh nghiệm 1 năm làm việc tại vị trí kế toán.