Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
CÔNG TY TNHH AG TECH
Bắc Ninh
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH AG TECH
Bắc Ninh
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH AG TECH
Bắc Ninh
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH AG TECH
Bắc Ninh
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH AG TECH
Bắc Ninh
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm 3 năm trở lên :
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) đang cần tuyển nhân sự với hình…
CÔNG TY TNHH AG TECH
Bắc Ninh
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds