Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs

Nam Nữ Sản Xuất Đứng Máy Bao Ăn Ở

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG VÂN
Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Không có tiền án tiền sự.
 • Công ty tnhh đầu tư thương mại sản xuất phong vân đang cần tuyển 7 người nhân sự với hình thức làm…

Nam Nữ Đóng Gói Sản Xuất

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG VÂN
Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Không có tiền án tiền sự.
 • Công ty tnhh đầu tư thương mại sản xuất phong vân đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm…

Nam Nữ Sản Xuất

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG VÂN
Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty tnhh đầu tư thương mại sản xuất phong vân đang cần tuyển 9 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8h, ngày + bao ăn ở.

Tuyển Nam Nữ Đóng Gói Đồ Gia Dụng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG VÂN
Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty tnhh đầu tư thương mại sản xuất phong vân đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nam Nữ SX Đóng Gói

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG VÂN
Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty tnhh đầu tư thương mại sản xuất phong vân đang cần tuyển 7 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Nam Nữ Sản Xuất Bao Ăn Ở

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG VÂN
Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Không có tiền án tiền sự.
 • Công ty tnhh đầu tư thương mại sản xuất phong vân đang cần tuyển 7 người nhân sự với hình thức làm…

Tuyển Nhân Nam Phụ Xe Bao Ăn Ở

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG VÂN
Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty tnhh đầu tư thương mại sản xuất phong vân đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Tuyển 7 Nam Nữ Sản Xuất Đóng Gói

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG VÂN
Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty tnhh đầu tư thương mại sản xuất phong vân đang cần tuyển 7 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nam nữ đủ 16 -40.

Nam Bốc Xếp Hàng Hóa Tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG VÂN
Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • 7-9 tr, không cần phương tiện.
 • Không có tiền án tiền sự.
 • Công ty tnhh đầu tư thương mại sản xuất phong vân đang cần tuyển 15…

Nam Đứng Máy Sản Xuất Bao Ăn Ở

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG VÂN
Hà Nội
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Không có tiền án tiền sự.
 • Công ty tnhh đầu tư thương mại sản xuất phong vân đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm…