Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 432 jobs
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • 6.520.000 + % hoa hồng + KPI.
 • Không nói ngọng, không nói lắp, không nói nặng giọng địa phương.
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
 • 7.020.000đ + % hoa hồng + KPI.
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm QUYỀN LỢI - Lương cứng:
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Đóng Gói Sản Phẩm -…
 • Không nói ngọng, không nói lắp, không nói nặng giọng địa phương.
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • 6.520.000 + % hoa hồng + KPI.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • 10 Triệu - 12 Triệu Kinh nghiệm:
 • Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương đang cần tuyển 15 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Không yêu cầu ngoại hình, không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Được thưởng chuyên cần, thưởng KPI, Thưởng năng suất cuộc gọi.
 • Từ 22h đến 7h sáng ( ngày hôm sau ).
 • Không nói ngọng, không nói lắp, không nói nặng giọng địa phương.
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
 • 7.020.000đ + % hoa hồng + KPI.
 • Không nói ngọng, không nói lắp, không nói nặng giọng địa phương.
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
 • Toàn thời gian, Bán thời gian.
 • kinh nghiệm 1 năm trở lên (Ưu tiên tuyển các bạn có kinh nghiệm tuyển mass).
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR),Tuyển Dụng (HR),Đào Tạo Bán Hàng.