Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 97 jobs

Tuyển nhân viên nhập liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

nhân viên trợ lý hành chính nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • # Bạn đang xem tin việc làm nhân viên trợ lý hành chính nhân sự trong ngành Y tế - Dược, Nhân sự, Ngành nghề khác được tuyển…

nhân viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Cập nhật số liệu của kho.

nhân viên văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Lịch sự, thái độ tốt.

nhân viên theo dõi đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hồ sơ lý lịch rõ ràng.

nhân viên QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn.

nhân viên thống kê

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

nhân viên KCS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Lịch sự, thái độ tốt.

Tuyển nhân viên kiểm tra chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn.

nhân viên văn thư

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOA BAN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Hoa Ban đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hồ sơ lý lịch rõ ràng.