Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 85 jobs
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm…
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Được hỗ trợ tiền cơm.
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • kinh nghiệm 1-2 năm trong ngành.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL đang cần…
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm chưa có.
 • kinh nghiệm chạy fanpage là lợi thế.
 • Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International đang cần tuyển 1 nhân sự với hình…
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • kinh nghiệm 1-2 năm trong ngành.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm…
 • Yêu cầu kinh nghiệm 4 - 8 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: