Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • Công Ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Tham gia các công tác quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo nhân sự.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm tại vị trí tương đương trong công ty sản xuất.
 • Đào tạo, kèm cặp, hướng dẫn nhân viên để nhân viên có đủ kỹ năng, chuyên môn đáp ứng…
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Kinh nghiệm Sale ít nhất 02 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình…
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Hơn 20,000,000Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: