Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 111 jobs

Nhân viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận kháchhàng ( nếu cần).

Nhân viên nhập liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nam/ nữ từ 20 tuổi.

Nhân viên theo dõi đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Nhân viên QA/QC văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn.

Tuyển nhân viên văn phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn (nếu cần).

Nhân viên xử lý đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Kỹ năng tin học vănphòng.

Tuyển nhân viên QA/ QC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn.

Nhân viên kiểm tra chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận tư vấn.

Nhân viên thu ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trao đổi thông tin với khách hàng.

Tuyển nhân viên quản lí đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NHẬT HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu kinh nghiệm Không yêu cầu.
 • Công ty CP công nghệ mới Nhật Hải đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Theo dõi phản hồi của khách hàng,.