Nhân Sự jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 192 jobs
Công Ty TNHH DCT Partners Việt Nam
Bình Dương
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với…
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
Công Ty Cổ Phần P3t
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
 • Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử.
 • Công ty đang tìm kiếm những nhân sự có tâm huyết đam mê với lĩnh vực, tinh thần học hỏi …
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Vận Tải Hoàng Trường
Hải Phòng
 • Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số liệu số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.
 • Hàng ngày thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán…
ĐẦU TƯ FORTUNA
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Chịu sự phân công công việc khác của KTT và Ban Giám Đốc.
 • Phối hợp với kế toán trưởng xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với quy mô và yêu cầu thực tế tại doanh…
Công ty TNHH tư vấn Shanghai
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Xác nhận nhân sự ( có xác nhận của chính quyền ).
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế.
Công Ty TNHH South Sea Leatherwares Việt Nam
Quảng Ngãi
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
KHAI CÁT TÂN
Quảng Ngãi
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, chi tiết và tổng hợp.
 • Được làm việc trong môi trường năng động với số lượng nhân sự lớn.
 • Phòng Nhân sự sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trong thời gian sớm nhất.
 • Nữ tuổi từ 25 - 35;
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Allezboo
Bình Thuận
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.